телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да разберем, че някой употребява?

Трудно е да се разбере дали някой употребява наркотици и ако да, какви точно. Синтетичните катинони, както и други наркотици, които се класифицират като стимуланти, разширяват зениците. В секцията „Какво чувства употребяващият?” са описани и останалите характерни проявления за въздействието на тези вещества.

До еднозначен отговор дали някой употребява синтетични катинони може да се достигне само чрез разговор с човека, за когото имаме съмнения. Добре е да се подходи спокойно и да се изрази разбиране.