телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Докато някой е под въздействието на така наречените „соли за вана”, е добре да се напомня на употребяващия да пие вода, защото те могат да предизвикат дехидратация. Ако се появят нежелани ефекти, е разумно да се потърси лекарска помощ.

В по-дългосрочен план е добре да се разговаря с употребяващия, докато не е под въздействието на психоактивни вещества. Забраните и обвиненията вероятно няма да дадат добър резултат. Важно е да се прояви разбиране и да се проведе открит и спокоен разговор. Могат да се изразят личните притеснения относно употребата. Вероятно за употребата на наркотици има някакви причини, някакви проблеми, които подтикват към нея. Важно е те да бъдат идентифицирани, за да може да се потърси решението им. Ако употребяващият е съгласен, е добре да се работи със специалисти в областта на зависимостите. Близките на зависимите също е добре да потърсят подкрепа за самите себе си.