телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Според Национално проучване ˡ, проведено през 2012 г., 8,4% от българите на възраст от 15 до 64 г. поне веднъж през живота си са употребявали успокоителни/сънотворни (приблизително 380 – 445 хиляди души) без лекарско предписание.

Като се вземе предвид, че голяма част от употребяващите взимат тези лекарства продължително време, често пъти и по предписание на лекар, в много от тези случаи вероятно става дума за медикаментозна наркомания.

ˡ „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред населението на възраст 15-64 години в България’2012”, Национално проучване, октомври - декември 2012, Агенция СОВА ХАРИС, Национален фокусен център за наркотици и наркомании.