BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

Традиционно Салвия дивинорум се употребява като се дъвчат листата ѝ. В днешно време като начини за употреба се използват едновременно пушенето и дъвченето на листата.