BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

Poppers обикновено се вдишва направо от бутилката. Но някои хора предпочитат да потопят цигара в нея и така да вдишат веществото. Във втория случай е важно да се помни, че нитритите са силно запалими. Има случаи, при които хора са си запалвали цигара, потопена преди това в poppers и са изгаряли себе си или някой друг.