BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

РСР не води до физическа зависимост, но има данни, които показват, че употребата му може да доведе до психологическа зависимост, както и до модел на поведение, свързан с преднамерено и целенасочено търсене и набавяне на наркотика.