BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какво е PCP?

РСР (Рhencyclidine) е синтетичен наркотик от класа на дисоциативните обезболяващи. Най-често е наричан жаргонно ангелски прах, кристал, балсамираща течност, ракетно гориво. Вероятно става най-известен покрай шума, вдигнал се около него в края на 70-те години на ХХ век. Тогава медиите го представят като изключително опасен химикал, предизвикващ лудост, психотични реакции и свръхчовешка сила.

Среща се под различни форми – на кристали, на прах, като таблетки и като течност. Може да се продава на нелегалния пазар и във вид на цигари с тютюн или канабис, потопени в течен РСР. В тези случаи обикновено се продава като се представя за нещо друго, много рядко като РСР.

В чистата си форма PCP е бяла кристална пудра, която лесно се разтваря във вода или алкохол и има отличителен горчив химически вкус. На нелегалния пазар PCP съдържа редица примеси, които водят до промяна в цвета му и той може да варира от светло до по-тъмно кафяво.

Фармакологично PCP е неконкурентен NMDA (антагонист на глутаматните рецептори), който обаче може да си взаимодейства с други рецептори и може да има въздействие върху допаминовите, опиоидните и никотиновите рецептори.