BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Много от употребяващите съобщават за смущаващи дисоциации и промени във възприятията, както и за загуба на координация. Често се преживяват и интензивни, плашещи халюцинации и самозаблуди, както и загуба на контрол над тялото.

Известно е, че употребата на РСР може да предизвика гърчове, кома и дори смърт, особено при високи дози. Възможно е и да възникне психологическа зависимост към наркотика.

Дългосрочната употреба нерядко води до психотични епизоди, подобни на тези при шизофренията; до тежка и дълговременна загуба на паметта; объркано мислене; депресия; загуба на тегло; чернодробни аномалии и разрушаване на скелетната мускулатура.

Употребяващите PCP съобщават за загуба на памет, трудности с речта и ученето, депресия и загуба на тегло. Тези симптоми могат да продължат повече от година след прекратяването на употребата.

PCP има седативни ефекти и взаимодейства с другите депресанти на централната нервна система, такива като алкохол и бензодиазепини, а едновременната им употреба може да доведе до кома или инцидентна свръхдоза.

Употребата на PCP от юноши може да навреди на хормоните, свързани с растежа и развитието.

Препоръчва се употребилите да бъдат настанявани на спокойно място или пък да не бъдат оставяни сами.

Риск от смърт

При употребата на висока доза РСР е възможно да настъпи смърт поради свръхдоза. Много от свързаните с РСР случаи на смърт се резултат от самозаблуди и други психологически последствия от употребата. Има случаи на смърт поради инцидентни удавяния, скачане от високи места и автомобилни катастрофи, както и смъртни случаи поради самонаранявания, самоубийства и убийства.