BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

РСР може да бъде употребяван чрез пушене, смъркане, през устата или (макар и рядко) чрез инжектиране.