телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете от употребата?

В допълнение към физическата и психологическата зависимост употребата на опиати и опиоиди носи със себе си следните основни рискове:

•    Свърхдоза, не рядко последвана от смърт. Забавянето на дишането, причинено от опиатите и опиоидите, може да бъде фатално. Човек може да приеме свръхдоза по различни причини: вземане на голяма доза наведнъж; употреба на същата доза като преди, но след период на въздържание (неупотреба) или като попадне, без да очаква, на вещество с високо ниво на чистота.
•    Употребата на нестерилни игли и спринцовки за инжектиране може да причини кожен абсцес и заразяване с кръвнопреносими инфекции като ХИВ и хепатити.
•    Опиатите и опиоидите потискат болковите усещания. Поради това симптомите на различните болести може да се притъпят и употребяващият да не разбере навреме, че страда от някакво заболяване. Това от своя страна може да доведе до сериозно увреждане на здравето.
•    Употребата на опиати  и опиоиди нарушава менструалния цикъл; понякога менструацията напълно изчезва.
•    Бебетата, родени от употребяващи майки, често показват симптоми на абстиненция през първите часове и дни от живота си.
•    Комбинацията на опиати и опиоиди с други депресанти на ЦНС (например алкохол и бензодиазепини) е много опасна, защото различните вещества взаимно усилват своите ефекти. Депресантите на ЦНС потискат дишането и това може да доведе до смърт.