телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Имайте предвид

Някои хора, които са на лечение с метадон, често злоупотребяват с медикамента и си го  инжектират (когато е в течна форма). Това може много бързо да доведе до флебит (възпаление на вените).

Опасността при опиатите и опиоидите идва от това, че позитивните ефекти са пусков механизъм за негативните – отпускащият ефект бързо води до безразличие (например някой може да спре да се интересува от щетите, които си причинява с употребата на наркотици).

Използвана е информация от книгата „Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества“ на Игор Куценок и Георги Димитров