телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Всеки употребяващ ли става зависим от наркотиците?

 

Дали употребата и експериментирането ще си останат просто такива или ще прераснат в зависимост, зависи както от вида вещество, така и от психологическите особености и история на индивида. Мотивацията, свързана със започването на употребата, също е от значение – едно е, когато веществото се употребява като инструмент за справяне с или премахване на негативни преживявания, друго е, когато употребата е свързана с любопитство.

Няма да е истина, ако се каже, че след първата употреба човек развива зависимост – нито един наркотик, независимо какъв е той, не води до зависимост след еднократна употреба.

В информацията за различните вещества, предоставена в нашия сайт, е описан и рискът от зависимост при употребата на всяко едно от тях.