телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е зависимост?

Когато говорим за зависимост към наркотици, трябва да се направи разграничение между физическа и психологическа зависимост.

За физическа зависимост може да се говори тогава, когато има проявени симптоми на абстиненция. Друг физически аспект на зависимостта към наркотици е толерансът. Това означава, че употребяващият има нужда от повишаване на количествата приемано вещество, за да получи същия ефект. Физическата зависимост и толерансът се причиняват от самия наркотик. Има наркотици, които предизвикват и двата феномена, но има и такива, при които не възниква нито един от тях.

Психологическата зависимост означава, че употребяващият вярва, че той или тя не може да функционира без употребата на наркотика. Психологическата зависимост е по-скоро обусловена от личността и психическото функциониране на употребяващия, отколкото от ефектите от самото вещество.

Повече за зависимостта можете да научите тук.