телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е наркотик?

Наркотикът е вещество, чийто прием оказва влияние върху функционирането на централната нервна система (мозъка). В зависимост от начина на действие на конкретното вещество, настъпват различни промени в психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида.

Общоприетият термин за наркотик, който е и най-неутрален и всеобхватен, е „психоактивно вещество“. Той описва целия клас вещества, които представляват интерес за политиките за наркотиците – законни или незаконни, предизвикващи зависимост или не.

Понякога се използват и термините „наркотично вещество“ и „психотропно вещество“.

Според българското законодателство веществата, които биват класифицирани като наркотични, са разделени в три групи:

  • растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
  • вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
  • рискови вещества.