телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Употребата на наркотици винаги носи някакви рискове. Сред тях е опасността от физическа и/или психологическа зависимост. По-специфичните рискове от употребата на различните видове наркотици са описани на други места в този уебсайт. В настоящата секция са описани рисковете, които важат общо за всички наркотици.

Краткосрочни рискове

В  голяма степен ефектът от даден наркотик зависи от състоянието и настроението на употребяващия в момента, в който е прието веществото. Много наркотици засилват настоящото настроение и могат да имат ефекти, които са различни от очакваните от употребяващия. Неудовлетворението може да се превърне в депресия, тревожността може да се превърне в паника. Един наркотик може да не бъде приет добре от организма и да доведе до гадене, повръщане и да накара човек да се чувства като болен.

Употребата на наркотици е особено опасна за хора, които са психологически уязвими, хора със сърдечно-съдови заболявания, хора с психични проблеми и бременни жени. Жени, които кърмят, трябва да знаят, че могат да предадат активната съставка на наркотика на бебето си чрез кърмата.

При употребата на определени вещества има риск от предозиране или от прием на смъртоносно количество. Някои употребяващи нарочно приемат висока доза. Много често употребяващият взима нещо, което се оказва различно от това, което той смята, че е взел. Това са случаите, когато едно хапче или прахче не съдържат това, което продавачът е обявил. За нелегалните наркотици не съществува качествен контрол. Употребяващите могат също така да взимат едновременно различни наркотици с ефекти, които често са непредвидими и понякога смъртоносни.

Наркотиците влияят върху възприемането на реалността и способността на употребяващия да се концентрира. В градския трафик или на работа употребата на наркотици може да увеличи възможността за инциденти. Употребата на наркотици по време на шофиране е наказуема от закона. Като резултат от употребата на наркотици може да пострадат постиженията в училище и работата.

Рисковете, свързани с употребата на наркотици, зависят и от начина на употреба. Инфекции като ХИВ (СПИН), хепатити и сифилис могат да се разпространяват чрез употребата на игли и спринцовки, които вече са употребявани от друг човек.

Дългосрочни рискове

При случаи на продължителна употреба хората често споделят, че „трябва“ да употребяват или че имат зависимост (физическа и/или психологическа). Рисковете от физически и психични увреждания са големи. Може да се появят неприятни и дори сериозни физически проблеми. Например, продължителното пушене на кокаин може сериозно да увреди функционирането на белите дробове.

В психологически план продължителната употреба на наркотици може да доведе до там, че употребяващите да мислят само за веществата и така да загубят всеки контакт с реалността.

Навиците на живот на пристрастения човек могат или да ограничават, или да увеличават физическите и психологическите щети. Когато за човека е от значение единствено наркотикът, а здравословното хранене и социалните контакти вече не съществуват, употребяващият може бързо да се влоши физически и психически.

Още за рисковете от употребата можете да научите тук.