телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Да се помогне на употребяващият не е лесна задача, понякога това се оказва непосилно и уморително начинание. Важно е близките и семействата на хората, които имат проблемна употреба, да държат едно нещо в ума си: в момента, в който се установи наличието на подобен проблем, е важно да се потърсят професионална помощ и подкрепа и решаването на проблема да не се отлага. Близките и семействата не са специалисти и не е препоръчително да влизат в тази роля – както за доброто на употребяващия, така и за тяхно собствено добро.

Какво би могло да бъде в помощ?

  • При наличието на съмнения относно проблем, свързан с наркотици/алкохол, е важно разговорът с употребяващия да не бъде отлаган. Игнорирането на проблема няма да подобри нещата. Напротив.
  • Съберете най-необходимата информация относно наркотиците, които вашият близък употребява, както и първоначална информация относно зависимостта и нейното лечение.
  • Постарайте се да избягвате паниката, отправянето на заплахи и поставянето на ултиматуми.
  • Важно е употребяващият да бъде мотивиран да сподели и признае проблема си.
  • Необходимо е да се създаде доверителна среда, в която употребяващият да може да сподели, без да се страхува, че ще бъде обвиняван.
  • Много е важно да се поставят граници, като това не изключва предлагането и оказването на помощ за лечение.
  • От голямо значение е да се проявяват единство и постоянство в отправянето на посланията.
  • Важно е своевременно да се потърси професионална помощ.