телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Действие

В зависимост от действието си върху централната нервна система (ЦНС), наркотиците биват разделени на три основни групи:

Стимуланти

Към тази група се отнасят веществата, които стимулират ЦНС. Употребата им създава усещане за повишени енергичност и бдителност, повишена самооценка и намалено усещане за умора. Към тях се отнасят вещества като амфетамини, кокаин, никотин, кофеин.

Депресанти

В тази група влизат веществата, които депресират (потискат) ЦНС. Ефектите им са свързани с усещане за релаксация, сънливост, притъпяване на болката, потискане на емоциите. Към тях се отнасят хероинът и всички други опиати и опиоиди, алкохолът, успокоителните и сънотворни лекарства.

Халюциногени

Ефектите от употребата на веществата, отнасящи се към тази група, се свързват с промяна на възприятията, особено зрителните и слуховите (халюцинации). Наблюдават се също промени в мисленето, настроението и самоосъзнаването. Към тази група се отнасят вещества като LSD, канабис, магически гъби и други.

Различията на база ефектите от веществата невинаги са ясни. Някои вещества могат да имат смесен ефект. Екстази, например, стимулира, но и променя възприятията.

Още за ефектите на различните групи наркотици можете да научите от Колелото на наркотиците (PDF).