телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Водят ли до пристрастяване?

За много голяма част от новите психоактивни вещества (НПВ) липсват научни изследвания върху животни или хора, с които да се проучи потенциалът им да предизвикват зависимост. Фрамакологията на много вещества дори не е известна, поради което не може да се предположи какви ще бъдат ефектите им. Въпреки това, има известно количество данни, идващи от изследвания с животни, от сайтове на употребяващи, болници и служби за лечение на зависимости, допитвания по телефона или онлайн.

Синтетични канабиноиди

Няколко души са търсили помощ за лечение на абстинентни симптоми заради веществото MDMB-CHMICA. Съобщава се и за развитие на толеранс. Това говори, че този наркотик може да предизвика зависимост. Има някои данни, сочещи същото и за синтетичния канабиноид MDMB /N/-Bz F (MDMB-FUBINACA).

Може да се очаква, че употребата и на други синтетични канабиноиди може да доведе до зависимост, така както и употребата на канабис е възможно да я предизвика. Причината за това е, че канабиноидите се свързват с канабиноидните рецептори в мозъка и така предизвикват биологичен отговор и съответните ефекти на наркотика.

Важно е да се знае, че синтетичните канабиноиди са по-потентни (с по-голяма сила), пълни агонисти на канабиноидните рецептори за разлика от тетрахидроканабинола (главната психоактивна съставка в канабиса), което определя по-силните ефекти от употребата им и вероятно по-силната зависимост, до която могат да доведат.

Стимуланти

Синтетични катинони: данните за мефедрон показват развитие на силна психологическа зависимост, както е при амфетаминоподобните стимуланти. Има данни, че MDPV също предизвиква зависимост.

Производни на амфетамина (например някои фенетиламини): развитието на сериозна психологическа зависимост е напълно възможно.

Пиперазини: има данни от изследвания с животни, че BZP може да доведе до зависимост.

Може да се предположи, че всички стимуланти, които имат подобна фармакология, ще имат и подобен потенциал да предизвикват зависимост.

Опиоиди

Със сигурност има съобщен случай на зависимост с абстинентни симптоми за AH-7921. Някои употребяващи са съобщили за леки абстинентни симптоми след спиране на употребата на MT-45. Добре известно е, че фентанилът предизвиква силна зависимост. Същото може да се очаква и от неговите производни.

Може да се предположи, че всички опиоиди, които имат подобна фармакология (агонисти на опиоидните рецептори), ще имат и подобен потенциал да предизвикват зависимост.