телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идват?

Допреди малко повече от 10 години в Европа се откриват само по няколко нови психоактивни вещества (НПВ) всяка година. Повечето са се продавали на пазара за незаконни наркотици, където обикновено са се предлагали като амфетамини или екстази (MDMA). Някои са се продавали специално и са били търсени по наименованието им, други са се продавали като нов вид „екстази“. Произвеждали са се в малки количества в любителски лаборатории или в промишлен мащаб в нелегални лаборатории на организирани престъпни групи. Тези нови НПВ са се наричали „дизайнерски наркотици“.

Днес тези наркотици все още са част от европейския пазар и обикновено са една от дейностите на организираната престъпност. Понякога престъпните групировки използват неконтролирани химикали за прекурсори и като резултат правят ново вещество – било то по случайност или нарочно. По този начин производителите на MDMA са направили PMMA, а след това производителите на амфетамини са синтезирали 4-метиламфетамин. В други случаи НПВ могат да се появят, защото на пазара има недостиг на традиционните незаконни наркотици.

Около 2005 г. изникват пазарите за „легални наркотици“ и „лабораторни химикали“, на които се предлагат стимулантите BZP и метилон, а скоро след това – и мефедрон. Тези пазари водят до драстичното увеличаване на броя НПВ през последните години и до поставянето им в дневния ред на глобалните политики. За успеха на тези пазари допринася и фактът, че тези вещества са се продавали открито в специализирани магазини (head shops) в градовете, както и чрез интернет.

Една от най-големите групи НПВ са смесите за пушене, съдържащи синтетични канабиноиди, чиято цел е била да се разпространяват като легален заместител на канабиса. Тези продукти първо са били популяризирани в Европа под марката „Спайс“ около 2005 г. и са се продавали като билкови смеси за пушене, маскирани като тамян или стайни ароматизатори. От тогава до сега още стотици различни продукти са били рекламирани и продавани. Същите тези продукти са и причина за нанасянето на много сериозни вреди през последните години. Примери за това са няколко случая в САЩ и Русия, при които голям брой хора са били приети в спешните отделения, а също така има и смъртни случаи.

Покрай пазарите за „легални наркотици“ и „лабораторни химикали“ съществуват и редица продукти, съдържащи НПВ, които се продават маскирани като „хранителни добавки“. Тези продукти не са насочени към хората, употребяващи за забавление, а към онези, които искат да подобрят външния си вид и мисловната си дейност. По този начин НПВ достигат до нови групи потребители. Едно такова вещество, засечено за първи път в Европа през 2014 г., е адрафинил – производно на лекарството модафинил. Адрафинил се продава като „ноотропична“ добавка с твърдението, че увеличава енергията и подобрява концентрацията и паметта.

Новите психоактивни вещества могат да се появят на нелегалния пазар и заради отклоняване на легални лекарства. През последните години тази група НПВ добива значимост поради злоупотребата с лекарства по рецепта в Европейския съюз (ЕС) и увеличаващия се незаконен внос на лекарства от страни извън ЕС.

Като цяло нарастването на пазара за НПВ е възможно единствено заради засилването на общата свързаност по света, задвижвана от глобализацията и интернет. Много от НПВ се произвеждат в големи количества от химически и фармацевтични компании в Китай и Индия. Оттам те се изпращат в Европа, където се преработват в готови продукти, опаковат се и се продават. Някои НПВ се произвеждат на основата на лекарства, които са отклонени от законни вериги на доставки или са произведени незаконно. Други вещества се произвеждат в незаконни лаборатории, разположени в Европа или в други региони. Данните от различни показатели, включително броя на разкритите незаконни лаборатории, анализа на открити количества отпадъци от производството на синтетични наркотици и конфискациите на прекурсори за наркотици, показват, че в Европа през последните няколко години е налице разширяване на този вид производство.

Някои НПВ се продават открито чрез видимата част на интернет и в специализирани физически магазини, често под формата на „легални стимуланти“. Наред с това те се продават чрез онлайн пазари в „тъмната мрежа“ и на незаконния пазар за наркотици, в някои случаи под съответното им наименование, а в други случаи, с цел заблуда, се предлагат под името на незаконни наркотици, включително хероин, кокаин, екстази и бензодиазепини.

Повече от 70% от новите вещества, открити чрез системата на ЕС за ранно предупреждение, са се появили през последните пет години. През 2016 г. в Европа за първи път са открити 66 нови вещества.

При наблюдението си през 2013 г. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) е идентифицирал 651 интернет магазина, продаващи „легални наркотици“ или „лабораторни химикали“ на потребителите от ЕС. Съществуват още много онлайн магазини, продаващи хранителни добавки, които съдържат нови психоактивни вещества, но те не се наблюдават редовно от системите за наблюдение на наркотиците.