телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Класификация и ефекти

Съществуват различни класификации на новите психоактивни вещества (НПВ). Голямото разнообразие от такива вещества и честата поява на нови прави класификацията им трудна. Може би най-информативни са класификациите според ефектите им и според химическата им структура.

Класификация според ефектите

Новите психоактивни вещества могат да бъдат разпределени в следните групи според техните ефекти:

Група Примери за традиционни представители Ефекти Примери за НПВ от тази група
Стимуланти

 

кокаин
амфетамин метамфетамин
мефедрон
ускорени сърдечен ритъм и дишане, увереност, усещане за благополучие, намален апетит, стискане на челюстите, разширени зеници, еуфория, енергичност, параноя, резки смени на настроението, тревожност, зрителни или слухови халюцинации, сексуална възбуда и импотентност, потене, гадене, дехидратация, депресия, проява на насилие, високорисково сексуално поведение, увреждане на паметта или психичното здраве, параноя етилфенидат
MPA
3,4-DCMP
4F-MPH
MDPV
кат
2-AI
2-MPPP
3-FPM
5-IT
α-PVP
Емпатогени

(стимуланти с действие, подобно на MDMA)

MDMA (екстази) усещане за свързаност и принадлежност, топлина, разбирателство, сексуална възбуда, потене, тревожност, промени на настроението, депресия, енергичност, риск от дехидратация, високорисково сексуално поведение, трудност в достигането на оргазъм, депресия, чувство на празнота MDA
PMA
PMMA
етилон
метилон
бутилон
3/4-FMC
5/6-APB
5/6-EAPB
5-6-MAPB
4,4’-DMAR
4-MTA
5-APDI
MDAI
мекседрон
4-MPM
5-IAI
Психеделици LSD
мескалин псилоцибин
DMT
усещане за духовна свързаност, загуба на контрол, паника, депресия, страх, изострено възприятие за музика, зрителни или слухови халюцинации, параноя, гадене, мисли за самоубийство, „трипове“ 2CB
2CE
2CI
2C[-x] 5-MeO-DALT
25[-x]-NBOMe
25[-x]-NBOH
aMT
DOM
1P-LSD
5-MeO-DIBF
2C-B-FLY
Дисоциативни вещества кетамин
РСР
еуфория, усещане за плаване, отпуснатост, липса на болка, усещане за защитеност, зрителни или слухови халюцинации, усещане за откъснатост, невъзможност за движение, преживявания „извън тялото“, еуфория, страх, усещане, че човек е в „дупка“ метоксетамин (MXE)
DXM
3/4-MeO-PCP
3-HO-PCP
3-HO-PCE
N-етил-кетамин дехлорокетамин
MXM
диетил етер
салвия
диазотен оксид
ефинидин
Канабиноиди канабис отпускане, зачервени очи, смях, повишен апетит, намаляване на усещането за болка, загуба на паметта, сухота в устата, усещане за спокойствие, повишен апетит, смях, параноя, тревожност, проблеми с психичното здраве AM-[x] HU-[x] UR--[x] JWH-[x] 5C-AKB48
5F-PB22
ADB-FUBICA
AMB-CHMICA
MDMB-CHMICA
CUMYL-THPINACA
STS-135
MM2201
EG-018
MDMB-CHMCZCA
CUMYL-PeGACLONE
Депресанти (без опиоиди) диазепам
алпразолам
темазепам
зопиклон
GHB
GBL
хлордиазепоксид
разтворители
еуфория, отпускане, увереност, поемане на рискове, загуба на съзнание, кома, смърт, падане на задръжките, гадене, повръщане, зависимост, абстиненция клоназолам
диклазепам
етизолам флубромазолам
габапентин
прегабалин
кава
пиразолам
Опиоиди хероин
трамадол дихидрокодеин морфин

 

усещане за благополучие, усещане за неуязвимост, топлота, свити зеници, свръхдоза, зависимост, халюцинации, намалено сексуално желание или фертилитет, липса на болка фентанил
карфентанил
акрилоилфентанил фуранилфентанил
О-десметил трамадол
U-47700
AH-7921
кратом
нортилидин
W-15
W-18
MT-45

Класификация според химическа структура (Служба на ООН по наркотиците и престъпността)

 • Аминоиндани – това са стимуланти, които представляват аналози на амфетамина. Някои от най-разпространените са MDAI, 5-IAI и 2-AI.
 • Триптамини – това са халюциногени, производни на псилоцибин и ДМТ. Някои от тях са 5-MeO-DMT, 5-MeO-DPT, AMT, 4-AcO-DMT и 4-AcODiPT.
 • Вещества, подобни на фенциклидините – това са вещества, структурно подобни на фенциклидина (РСР) и кетамина, и са класифицирани като арилциклоалкиламини. Те действат на централната нервна система (ЦНС) предимно като стимуланти или като дисоциативи. Представители на тази група са 3-MeO-PCE и 4-MeO-PCP.
 • Синтетични канабиноиди – това са агонисти на канабиноидните рецептори, които предизвикват ефекти, подобни на тези на тетрахидроканабинол, основното психоактивно вещество в канабиса. Синтетичните канабиноиди често се смесват с растителни продукти и се продават под имена като „Спайс“, „К2“, „Kronic”. Някои такива вещества са JWH-018, JWH-250, AM-2233, AKB-48, AB-PINACA.
 • Синтетични катинони – това са аналози или производни на катинон (вещество под международен контрол и една от активните съставки на растението кат). Те обикновено имат ефекти на стимуланти и включват често докладвани нови психоактивни вещества като мефедрон и MDPV.
 • Фенетиламини – тази група включва веществата амфетамин, метамфетамин и MDMA, и множество нови вещества, които са с подобна химична формула. Обикновено действат като стимуланти, но при модифицирането им може да се получат силни халюциногени като Bromo-Dragonfly. Някои от най-разпространените са 2C-E, 2C-I, 4-FA, PMMA, 4-FMA, 5-APB, 6-APB и 2C-C-NBOMe.
 • Пиперазини – тези вещества често се продават като екстази поради това, че действат като стимуланти на ЦНС. В редки случаи могат да действат като опиоиди (MT-45). Най-често докладваните вещества от тази група са бензилпиперазин (BZP), mCPP (1-(3-хлорофенил)пиперазин) и TFMPP (1-(3-трифлуорометил-фенил)пиперазин).
 • Вещества с растителен произход – тази група включва растения с психоактивни качества. Най-често докладваните са:
 • Кратом – растение, родом от Югоизточна Азия, което съдържа алкалоида митрагинин. Действа като стимулант в ниски дози и като седатив във високи.
 • Салвия дивинорум – растение, родом от гористите местности на Оксака, Мексико. Съдържа активното вещество салвинорин А, което е халюциноген.
 • Кат – растение, родом от Сомалийския полуостров и Арабския полуостров. Листата на растението се дъвчат и отделят стимулантите катинон и катин.
 • Други вещества:
 • Вещества, имитиращи ефектите на класическите халюциногени (LSD, ДМТ). Могат също да имат остатъчни стимулиращи ефекти.
 • Опиоиди – депресанти на ЦНС. Имат действие подобно на морфина.
 • Седативи/Хипнотици – депресанти на ЦНС. Имитират ефектите на вещества като бензодиазепините.
 • Вещества, имитиращи ефектите на традиционните стимуланти като кокаин, амфетамини, метамфетамини и екстази.