Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребяват?

Тъй като новите психоактивни вещества са много на брой и се разпространяват в разнообразни форми, начините за употреба също са различни. Тези наркотици могат да бъдат под формата на таблетки, капсули, прах, кристали, течности или смесени с растителна маса. В зависимост от формата, в която са, те могат да се поглъщат, смъркат, пушат или инжектират.