телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Хората, които злоупотребяват с вещества или са зависими, много често отричат това. Опитите да им се забрани да употребяват не вършат работа. Паниката също не е от полза в такива случаи.

За да се помогне на употребяващият, е важно да се събере достатъчно информация за проблема му, за рисковете от употребата и да се избегне проявата на предразсъдъци.

Това, което може да се предприеме като първи стъпки за помощ, е:

  • Поставяйте ясни граници по отношение на употребата и ги отстоявайте.
  • Говорете с употребяващия само, когато не е под влияние на вещества. Избягвайте обвинения, говорете с факти и запазете максимално спокойствие.
  • Нека употребяващият да знае как се чувствате вие по отношение на употребата му.
  • Бъдете критични както към поведението на употребяващия, така и към своето собствено.
  • Опитайте се да разберете дали има други проблеми, които стоят в основата на употребата и възможно ли да се направи нещо за тяхното разрешаване или не.
  • Подкрепяйте всеки опит на употребяващия да потърси специализирана помощ.
  • Потърсете помощ от специалист, работещ в областта на зависимостите. Той ще прецени по-точно каква е тежестта на употребата, какво може да се предприеме в момента и ще ви даде насоки как да действате.
  • Потърсете помощ от свои близки хора, които да ви подкрепят. Не оставайте сами с проблема.

Важно!

Имайте предвид, че за повечето от новите психоактивни вещества (НПВ) все още няма уринни тестове и тяхната употреба трудно би могла да бъде засечена по този начин. Ако все пак забелязвате нетипично поведение у вашия близък и имате съмнение за употреба, не се колебайте да потърсите помощ от специалист. Поради факта, че голяма част от НПВ не са добре проучени и се знае малко за техните ефекти и рискове, е по-добре, без да губите време, да потърсите консултация с психолог, който има опит в работата с употребяващи и зависими.

Употребата на някои НПВ може да доведе до отключването на психоза (вещества от групите на стимулантите, синтетичните канабиноиди и халюциногените). Ако вашият близък има много неадекватно поведение и се притеснявате за себе си и за него, незабавно потърсете помощ от психиатър.

Употребата на други НПВ може да доведе до потискане на дишането при свръхдоза (вещества от групите на опиоидите и бензодиазепините). Ако вашият близък се чувства зле, не е в съзнание, не реагира или има проблеми с дишането, незабавно потърсете спешна медицинска помощ.

 

Източници:

Система за ранно предупреждения на Национален фокусен център: http://www.ews-nfp.bg/

Европейски доклад за наркотиците 2017 г.: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001BGN.pdf

Европейски доклад за наркотиците 2020 г.: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf

РЕШЕНИЕ 2005/387/ПВР НА СЪВЕТА от 10 май 2005 година относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0387&from=EN

Flash Eurobarometer 401, 2014: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_401_en.pdf

New psychoactive substances in Europe. An update from the EU Early Warning System (March 2015): http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/65/TD0415135ENN.pdf

Изследване на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) от 2015 г.: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/ESPAD_report_2015.pdf

Класификация на UNODC: https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2017 г.: http://www.anketi.info/images/folder/gd_fin_2017.pdf

EMCDDA Risk Assessments: http://www.emcdda.europa.eu/publications-database_en?f%5B0%5D=field_series_type%3A611

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2103 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 ноември 2017 година и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2101 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 ноември 2017 година: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:305:FULL&from=EN