телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Към никотин се развиват както физическа, така и психологическа зависимост:

•    психическа – употребяващият съзнателно търси желаните ефекти от никотина;
•    физическа – мозъкът свиква с тази субстанция и я „желае“, което всъщност води до появата на симптоми на абстиненция при липсата на никотин.

Характерно е бързото развитие на толеранс към веществото, но се смята, че истинска зависимост се получава след 2-3 години системно пушене. Зависимостта към никотин е много силна.

Основните симптоми на никотиновия абстинентен синдром са забавен пулс, повишен апетит и напълняване, нарушения в съня и раздразнителност, безпокойство, безсъние, намаляване на вниманието и влошаване на паметовите функции. Известни са случаи на пушачи, при които липсата на тютюн е довела до изблици на неконтролируема агресивност и параноидна психоза.