телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Спирането на тютюнопушенето може да има незабавен положителен ефект върху здравето на човек, но често отказът от пушенето не е лесна задача. Опитът показва, че никотиновата зависимост е сред най-трудните за лечение. Честотата на рецидивите е най-висока в първите няколко седмици и месеци и тя намалява значително след три месеца.

Никотиновата зависимост е близка до алкохолната и барбитуровата зависимост. Опитите да се намалят вредите и рисковете за здравето от употребата започват с производството на специални филтри и цигари, съдържащи по-малко никотин и катрани. Днес съществуват разнообразни средства за спиране на цигарите – никотинови дъвки, пластири, таблетки, електронни цигари.

Някои изследванията показват, че човек трябва да се откаже от пушенето постепенно, за да се намали тежестта на симптомите на абстиненция. За много хора обаче този метод не е ефикасен. Други изследвания показват, че фармакологичното лечение в съчетание с работа с психологическата зависимост (като психологическа подкрепа/терапия и обучения за справяне с високо-рискови ситуации) дават по-добри резултати в дългосрочен план.

Важно е да се има предвид факта, че никотинът предизвика и физическа, и психологическа зависимост. По тази причина лечението следва да е комплексно и да повлиява и двете страни на зависимостта. Ако пушачът среща трудности с преустановяването на употребата, би могъл да се обърне към специалист, който да го подпомогне в този процес.

За консултация и насочване към консултативни кабинети в България можете да се свържете с Националната линия за отказ от тютюнопушене на Министерство на здравеопазването: телефон 0700 10 323.