телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Употребата на магически гъби в западния свят датира от 60-те години. Те се употребяват от много различни групи хора. Една от най-големите от тях е групата на младите хора, които имат желание да експериментират с всякакви неща в живота си. Употребяващите от други възрастови групи обикновено се интересуват на първо място от ефектите на промяна на съзнанието и релаксация. Употребата при тях обикновено се ограничава до няколко пъти.

Например, при един неприятен опит с много силен негативен ефект обикновено употребата се прекратява.

Неприятният вкус на гъбите и лекото гадене, което предизвикват, не окуражава употребата.

По данни от проучването ESPAD за Европа през 2011 г. до около 2% от младите хора (от 15 до 34 години) са употребили магически гъби през изминалата година. Сред 15 и 16-годишните процентът на тези, които са употребили някога през живота си, е между 1 и 7%, като единствено в Чехия те са 7%.