телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво са магически гъби?

Магически гъби е популярното общо име на различните видове гъби, които влияят на психиката. Ефектът им се дължи на две основни вещества – псилоцибин и псилоцин. Те могат да предизвикват халюцинации: в това състояние употребяващият вижда и усеща неща, които не съществуват. Затова се причисляват към халюциногените.

Повечето гъби, които съдържат псилоцибин и псилоцин, принадлежат към родовете Psilocybe, Panaeolus и Copelandia, а броят на видовете надвишава 50. Повечето от тях са малки и кафяви или с телесен цвят. Те лесно могат да бъдат сбъркани с много ядивни или отровни видове. Трудни са за разпознаване, а това носи рискове.