BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какво чувства употребяващият?

Митрагинин е частичен агонист на мю- и делта-опиоидните рецептори и вероятно това е причината за неговата ефикасност при лечение на опиатна абстиненция. Тъй като кратом действа едновременно и като седатив, и като стимулант, вероятно и неговите второстепенни алкалоиди имат важно фармакологично действие.

Ефектите при употребата на кратом често се описват като едновременни и противоречиви. Употребяващите разказват и за седативни такива като на опиатите, и за стимулиращи като на кокаина. Стимулиращите ефекти обикновено доминират при ниски дози и могат да се изразяват в  енергичност, будност и лека еуфория.

При по-високи дози ефектите са повече успокояващи и предизвикващи унесеност, подобна на опиатната. Твърде високите дози могат да причинят замаяност, много силно гадене и/или повръщане.

Описват се и ефекти като чувство на емпатия; действие на афродизиак; промяна в способността за фокусиране на очите; обезболяващо действие; лека депресия по време на или след употребата; усещане за горещина и потене; махмурлук, подобен на алкохолния.

Понякога кратом се употребява като заместител на опиума и е било забелязано, че потиска симптомите на абстиненция. Известно е също, че подобно на опиума води до запек и поради тази причина понякога се използва като средство против диария.

Някои употребяващи съобщават за леки визуални ефекти, както при отворени, така и при затворени очи. Те се изразяват в трепкания и промени в зрителното поле, поява на цветни форми при затворени очи.

При орален прием ефектите на кратом започват да стават забележими след около 15-20 минути и напълно явни след 30-60 минути. При високи дози ефектите могат да имат много по-бързо и силно начало. При умерени дози силните ефекти продължават 2-4 часа, макар че остатъчните ефекти могат да продължат няколко часа повече. Някои употребяващи чувстват приятна възбуденост на следващия ден.