телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Съвременната употреба на кокаин започва през 60-те години на 20-ти век в средите на хора с големи финансови възможности, които могат да си позволят толкова скъп наркотик: сферите на рекламата, модата и реактивните самолети. В България кокаинът се употребява главно от младите хора.

Според национално представително социологическо проучване относно употребата на психоактивни вещества сред младото население (15-34 години) в България, проведено в края на 2013 г. от Националния фокусен център за наркотици и наркомании, 3,4% процента от хората са употребили кокаин поне веднъж в живота си.

Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, базирана на последното Национално представително проучване сред общото население на възраст 15-64 години в България 2012 г., около 0,2% от общото население в България са употребили кокаин през последните 12 месеца (около 10 000 души). През последните 30 дни са употребили кокаин около 0,1 % (около 5 000 души).

Последното Национално представително проучване сред учениците в средните училища (9-12 клас, 15-19 г.) в България по отношение на нагласите и употребата на психоактивни вещества е проведено през 2013 г. Проучването показва, че 4,2% от учениците някога през живота са употребявали кокаин. 3,3% от учениците са употребили кокаин през последните 12 месеца.