телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Добре е да разговаряте с употребяващия, докато не е под въздействието на психоактивни вещества. Забраните, обвиненията и ултиматумите вероятно няма да дадат добър резултат.

Важно е да проявите разбиране и да проведете открит и спокоен разговор. Можете да изразите личните си притеснения относно употребата. Вероятно за употребата на наркотици има някакви причини, някакви проблеми, които подтикват към нея. Важно е те да бъдат идентифицирани, за да може да се потърси решението им.

Ако употребяващият е съгласен, е добре да му помогнете да се свърже със специалисти в областта на зависимостите. Близките на зависимите също е добре да потърсят подкрепа за самите себе си.