BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Ибогаин

Ибогаин

Ибогаинът (12-methoxyibogamine) е активната съставка, открита в корените на Африканската Тибернанте ибога (Tibernanthe iboga), както и в няколко други видове растения, местни за западно-централна Африка, например Vocanga africana. Представлява индолов алкалоид от групата на триптамините, който може да предизвика силни и дълготрайни халюцинации.

В чистата си форма представлява бяла, горчива пудра.

В момента ибогаинът е забранено от закона вещество в някои страни като САЩ, Швейцария, Швеция и Белгия. В други страни като Великобритания притежанието му за лична употреба е законно, но не и продажбата и предписването му на други хора.