телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идва?

Най-ранните данни за употребата на опиум датират от 3400 г. преди новата ера, когато опиевият мак е бил отглеждан от шумерите в долна Месопотамия (намирала се е на територията на днешен Ирак). Скоро след това с него се сдобиват асирийците, след това и египтяните. Финикийците и минойците пренасят опиума през Средиземно море в Гърция, Картаген и Европа. В 330 г. преди новата ера опиумът стига до Персия и Индия.

Морфинът е бил извлечен от опиума за първи път през 1805 г. Получил е наименованието си от Морфей – гръцки бог на сънищата. Производството му с цел търговия започва през 1827 г. в Германия. Тъй като в началото пристрастяващите качества на морфина не са били известни, той се използвал за лечение на зависимост към опиум. Смятан за чудодейно лекарство, морфинът бил масово предписван от лекарите в средата на 19-ти век.

Хероинът бил синтезиран от морфин през 1874 г. от английския изследовател Ч. Р. Райт, но търговското му разпространение започва чак през 1898 г., след като двама химици от фармацевтичната компания „Байер“ в Германия – Хайнрих Дресер и Феликс Хофман, го синтезират за втори път. Същите учени имат заслугата и за откриването на аспирина.

Хероинът също бил смятан в началото за чудодейно лекарство и се предписвал като средство против кашлица и болки. Също като при морфина по-рано, лекарите не забелязали веднага пристрастяващите качества на хероина и започнали да го изписват за лечение на зависимост към морфин.

Като резултат от масовата медицинска и немедицинска употреба, само за няколко години хероиновата зависимост се разпространява като епидемия в САЩ и Европа. Първите опити за ограничаването на употребата на хероин се правят през 1914 г. в Съединените щати, когато е забранено немедицинското му използване. Тъй като това не дава резултат, през 1924 г., пак в САЩ, хероинът е изцяло забранен от закона.

Много скоро последват пълни забрани или забрани за немедицинска употреба в редица други страни. Хероинът е обявен за незаконен наркотик в България през 1934 г.

В международен план забраната на хероина е категорично наложена през 1961 г. През 1972 г. хероинът вече заема голям дял от европейския пазар на незаконни наркотици.