телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Можеш ли да спреш да употребяваш?

Да, но ако употребяващият има вредна употреба или зависимост, той ще се нуждае от специализирано лечение.

Първата стъпка, която зависимият е необходимо да предприеме, е да премине през период на детоксификация (детокс). Обичайно неговата продължителност е от 5 до 7 дни, като това време в повечето случаи е достатъчно, за да отшумят острите симптоми на абстиненция.

Тъй като употребата на хероин води до развитието и на тежка психологическа зависимост, след детоксификацията е от голяма важност зависимият да продължи лечението си в дългосрочна програма за рехабилитация. В противен случай рискът от рецидив (връщане към употребата) е много голям. Това е така, защото зависимостта е хронично заболяване, зад което стоят множество различни проблеми. Спирането на хероина само по себе си няма как да помогне на един зависим да се справи с всички трудности и да изгради отново живота си.

Макар лечението на хероиновата зависимост да е трудно и продължително, около 50% от хората, завършили рехабилитационна програма, постигат пълно възстановяване.

В някои случаи, когато лечението в рехабилитационни програми по една или друга причина не дава резултат, зависимите към хероин могат постъпят в програми за поддържащо лечение с метадон, субститол или бупренорфин.

Кои са етапите на лечение, през които най-често преминават зависимите, можете да прочетете тук.