телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Броят на хората, употребяващи хероин в България, показва тенденция за намаляване от 2005 г. насам. Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании на базата на национално представително проучване сред общото население на възраст 15-64 години в България, проведено през 2012 г., около 0,2 % (около 10 000 души) от общото население в България е употребявало хероин през последните 12 месеца. През последните 30 дни са употребявали около 5 000 души (около 0,1 %).

Хероинът е привлекателен за хората, които имат трудности при справянето с емоционални и житейски проблеми, тъй като притъпява чувствата и употребяващите временно спират да мислят за затрудненията си. Лошото в случая е, че повтарящата се употреба на хероин бързо води до тежка зависимост, от която произтичат множество други сериозни проблеми.

Повечето хора, които употребяват хероин, взимат и други вещества като амфетамини, канабис, кокаин, алкохол, успокоителни и приспивателни лекарства, други опиати и опиоиди. Употребата на няколко вещества наведнъж се нарича полиупотреба.