телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е хероин?

Хероинът (диацетилморфин; [(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат) е наркотик, който принадлежи към групата на опиатите или веществата, които се извличат от растението опиев мак (Papaver somniferum L.). Опиатите влизат в групата на депресантите – вещества, които потискат функциите на централната нервна система.

Чрез отделяне на неузрелия семенник на опиевия мак и изсушаване на млякото, което излиза, се получава суров опиум. От суровия опиум може да се извлече морфин, а хероинът се прави чрез химическа обработка на морфина.

В зависимост от степента на пречистване, хероинът може да се продава в няколко различни форми: като бял или кафяв (в различни оттенъци) прах или като тъмнокафява до черна гъста „смола“. Белият хероин е с най-голяма чистота, но процесът за пречистването му отнема повече време и е изключително опасен заради използваните химикали. В България е разпространен кафявият хероин.

Хероинът, който се продава на улицата, почти никога не е с висока чистота. Преди да достигне до крайния потребител, наркотикът преминава поне през няколко фази на смесване с други вещества. В пробите хероин, заловени от полицията в България през 2014 г., процентното съдържание на диацетилморфин (активното вещество) е било средно 26,8%. Най-честите примеси в наркотика са били вече обичайните кофеин и парацетамол. Друго вещество, което се добавя, е метамизол. През 2014 г. е продължавала да се среща и смес от хероин с фентанил.