телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

Хероинът може да се инжектира, пуши или смърка. Макар венозният прием да е най-рисков заради вероятността от заразяване с ХИВ, хепатити и сифилис, той остава най-разпространеният начин за употреба на хероин в България.

При венозен прием ефектите на хероина се усещат почти веднага – след 3-5 секунди. При инжектиране мускулно или под кожата ефектите започват да се усещат постепенно в рамките на 5-10 минути. При пушене ефектите също се усещат бързо, макар и по-слабо – след 5-15 секунди. При смъркане ефектите започват след 2 до 10 минути.

В зависимост от начина на прием, приетото количество, степента на развития толеранс и състоянието на употребяващия, ефектите могат да продължат от 2 до 5 часа (но без чувството на еуфория, което не се проявява при всички начини на прием и трае много кратко).