телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Употребата на хероин води до определени симптоми. Наличието на тези симптоми обаче не е достатъчно, за да се определи със сигурност дали някой употребява или не. Единственият начин за това е да се говори откровено с човека.

В един открит и прям разговор може да се обсъдят важните теми като продължителността на употребата, причините за нея и проблемите, стоящи под повърхността. След това, ако употребяващият е съгласен, е добре да му помогнете да се свърже със специалисти в областта на зависимостите.

Близките на проблемно употребяващите и зависимите също е добре да потърсят подкрепа за самите себе си.