Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Употребата на DXM може да доведе до развитието както на психологическа, така и на физическа зависимост. Редовната употреба води до повишаване на толеранса.