Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е DXM?

DXM (dextromethorphan hydrobromide) е синтетично производно на опиатите, което е легално достъпно с или без рецепта в аптеките. Най-често DXM се открива в лекарствата за потискане на кашлица, особено в онези с „DM“ или „Тuss” в имената. Те почти винаги се приемат орално, въпреки, че чистата DXM пудра се смърка.

Ефектът от DXM основно спада към категорията на дисоциативните вещества, заедно с кетамина, РСР и  диазотния оксид („райски газ“).