BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

DXM почти винаги се употребява орално, а когато е на прах, понякога се смърка.