Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

mCPP

mCPP или мета-хлорофенилпипаразин е химическа съставка, която се използва в производството на психоактивни вещества под формата на хапчета. В някои случаи се произвеждат хапчета, съдържащи като активна съставка само mCPP, в други - хапчета, съдържащи mCPP в съчетание с много малко Екстази.

Ефектите от употребата на mCPP могат да бъдат най-разнообразни. Някои хора ги намират за близки до тези на Екстази.

mCPP увеличава нивата на серотонин в мозъка. Серотонинът е химично вещество, което се произвежда в мозъка и отговаря за регулацията на настроението, гнева, агресията, телесната температура, съня, сексуалността, апетита и метаболизма. Добре е да се знае, че е възможно употребата на mCPP да предизвика серотониново отравяне. Това означава, че количеството на активния серотонин в мозъка може да се увеличи прекомерно. След като действието на веществото премине, повечето употребяващи преживяват негативни ефекти като гадене, замаяност, безпокойство, халюцинации, превъзбуда, преохлаждане или главоболие. Колкото по-голяма е приетата доза mCPP, толкова по-големи са рисковете от негативни последващи ефекти. Рискът става още по-голям, когато mCPP се комбинира с други вещества със сходно действие върху серотонина в мозъка, като например Екстази или някои антидепресанти.

Ако човекът до вас е употребил mCPP и се чувства зле от това, обадете се на Бърза помощ на тел.112.