BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какво чувства употребяващият?

Ефектите на ДМТ са сходни с тези на LSD, но много по-интензивни – видения, зрителни и слухови халюцинации, изкривяване или загуба на представата за време и пространство, промяна в усещането за идентичност. Продължителността им варира в зависимост от дозата и начина на приемане.

При пушене ефектите започват още през първата минута, достигат рязко най-високата си точка в следващите 3-15 минути, а общата им продължителност е между 6 и 20 минути. При много хора има допълнителен период от 1-2 часа преди ефектите напълно да отшумят.

При смъркане са нужни около 10 – 15 минути за усещане на първите леки ефекти. Най-често се описват преживявания за потапяне под вода, интензивни визуални халюцинации на странни разноцветни форми и модели, мощно нахлуване на усещания, драстична промяна на перспективата, дълбоки духовни преживявания.

Условно ефектите от употребата на ДМТ могат да се разделят на приятни, неутрални и негативни.

Приятни ефекти:
•    завладяващи преживявания;
•    интензивни зрителни халюцинации при отворени очи;
•    мощен „прилив” на усещания;
•    коренна промяна в перспективата;
•    дълбоки духовни преживявания.

Неутрални ефекти:
•    промяна във възприятието за време;
•    слухови халюцинации/звукови смущения;
•    промяна на цветовете (например червено, зелено и златно оцветяване на целия свят).

Негативни ефекти:
•    твърде интензивни преживявания;
•    лек дискомфорт на стомаха;
•    трудности при интегрирането на преживяванията;
•    непреодолим страх;
•    бързото начало и интензивност могат да доведат до проблеми, ако човек не е подготвен (да се изпусне горяща лула, човекът да падне).

Дългосрочни ефекти от злоупотребата с ДМТ
За да се определят точно дългосрочните ефекти от злоупотребата с ДМТ, е необходимо да се проведат повече изследвания.

Най-големите рискове при дългосрочната употреба на веществото са психологически, като употребата поставя човека в риск от развитие на психоза или преживяване на постоянни флашбеци или халюцинации. Флашбекът може да възникне изневиделица и спонтанно. Някои употребяващи могат да преживяват флащбеци от употребата на наркотика месеци и дори години по-късно.

Честата употреба на халюциногени, към които принадлежи и ДМТ, може да доведе и до повтарящи се (персистиращи) психози, включващи следните симптоми:
•    дезорганизирано настроение;
•    дезорганизирани мисли;
•    персистираща параноя;
•    визуални нарушения.