BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

ДМТ може да се приема орално, чрез пушене, инжектиране или смъркане. Растенията, в които количеството му е голямо, се консумират директно във вид на изсушени листа.