BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какво чувства употребяващият?

Обикновено главната обща съставка в аяхуаската е растението Banisteriopsis caapi, което съдържа хармала алкалоиди, действащи като инхибитори на ензима моноаминооксидаза. Тези алкалоиди имат успокояващ (седативен) ефект и при големи дози могат да предизвикат някакви зрителни халюцинации. Все пак, основните халюцинации се дължат на растенията, съдържащи DMT, които се добавят към отварата.

Трябва да се знае, че приемането на някои храни, лекарства и наркотици в комбинация с МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори) може да бъде много опасно за здравето. Добре е употребяващите аяхуаска предварително да потърсят информация по този въпрос.

Ефектите на аяхуаската значително варират от една отвара до друга заради голямото разнообразие на растенията, които се добавят.

Условно ефектите от употребата на аяхуаска могат да се разделят на приятни, неутрални и неприятни.

Приятни ефекти:

•    Повишаване на настроението, еуфория
•    Всеобхватно чувство за свързаност с вселената
•    Чувства на любов и емпатия
•    Усещане за вътрешен мир и приемане на себе си, другите и света
•    Дълбоки духовни преживявания
•    Усещане за емоционално или душевно изцеление
•    Някои употребяващи твърдят и че аяхуаската има и физически лечебни свойства

Неутрални ефекти:

•    Успокояване (седация)
•    Силни зрителни халюцинации (често пъти се дават данни за образи на змии, големи котки, извънземни, богини)
•    Видения без смисъл
•    Слухови халюцинации
•    Променено усещане за пространство и време
•    Повишена възможност за всеобхватно магическо мислене, паранормални идеации

Неприятни ефекти:

•    Гадене, повръщане, диария, болки по тялото, потене/студени тръпки, както и други симптоми, приличащи на грип или хранително отравяне  (по-малко вероятни след няколко употреби)
•    Страх и/или параноя
•    Употребяващият може да получи чувството, че си губи разсъдъка или че умира
•    Загуба на равновесие, трудности с ходенето

В зависимост какво количество е прието и колко скоро се е хранил употребяващият, ефектите започват от 20 до 60 минути след приемането.

Според употребяващите аяхуаска, най-силните ефекти продължават от 2 до 6 часа. Остатъчните ефекти отшумяват бавно и могат да продължат още от 1 до 8 часа, като това зависи от приетата доза и индивидуалния метаболизъм. По-високите дози обикновено имат по-дълготрайни ефекти.