BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Употребата на аяхуаска, както и на всяко психоактивно вещество, носи своите рискове, които могат да бъдат различни при различните хора. Това е така, защото ефектите на веществото зависят от три неща:

•    Самото вещество (вид и количество)
•    Употребяващия човек (в какво физиологично и психично състояние се намира той)
•    Средата, която обкръжава употребяващия (достатъчно ли е безопасна или и тя самата крие рискове)

С употребата на аяхуаска се свързват няколко случая на сериозни наранявания или смърт.

В същото време са възможни тежки негативни реакции от употребата на отварата, особено ако тя се приема заедно с незаконни наркотици и/или неконтролирани храни и лекарства. Причината за това е в моноаминооксидазния инхибитор, който деактивира в тялото ключов ензим, отговарящ за разграждането на различни химикали. Без този ензим тези химикали са отровни за организма.

Хората, които употребяват аяхуаска, трябва предварително да се информират добре кои храни, лекарства и наркотици са противопоказани за едновременна употреба с вещества, съдържащи МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори).

Комбинирането на вещества, съдържащи МАОИ, с много голям брой лекарства, продавани с или без рецепта, както и с незаконни наркотици, може да доведе до много неприятни или фатални ефекти.

Също така, както всички силни халюциногени, аяхуаската може да предизвика кратко- или дълготрайни промени на личността. Възможно е и да отключи психотични епизоди.

Източник:
http://www.erowid.org/chemicals/ayahuasca/ayahuasca.shtml