BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Аяхуаска

Аяхуаска

Аяхуаската е южноамериканска отвара с мощен халюциногенен ефект. Традиционно се приготвя от увивното растение Banisteriopsis caapi и добавки като Psychotria viridis (както и от други растения, съдържащи DMT). Един от първоначалните ефекти на аяхуаската е повръщането, което съпътства преживяването. Названието „аяхуаска” понякога се използва неточно и за всяка комбинация от вещества, съдържащи МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори) и DMT (диметилтриптамин).