BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Аяхуаска

Аяхуаска

Аяхуаската е южноамериканска отвара с мощен халюциногенен ефект. Характерна е за региона на река Амазонка. Традиционно се приготвя от увивното растение Banisteriopsis caapi и добавки като Psychotria viridis (както и от други растения, съдържащи ДМТ). Един от първоначалните ефекти на аяхуаската е повръщането, което съпътства преживяването. Названието „аяхуаска” понякога се използва неточно и за всяка комбинация от вещества, съдържащи МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори) и ДМТ (диметилтриптамин).

Липсват достатъчно проучвания, отнасящи се до аяхуаска, ДМТ и изобщо до халюциногените, които да дават данни по отношение на дългосрочните ефекти от употребата им, а именно за продължаващата психоза и продължаващото разстройство на възприятията, свързано с употребата на халюциногени.