BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Как се употребяват?

Има широк спектър вещества, които попадат в класа на анаболно-андрогенните стероиди. Обикновено се приемат орално или се инжектират мускулно, срещат се и под формата на гелове или кремове за втриване в кожата. Дозите, приемани от злоупотребяващите с тях, може да са от 10 до 100 пъти по-високи от тези, които се използват за медицински цели.

Обикновено анаболните стероиди се приемат с прекъсвания, а не постоянно. Продължителната употреба на стероиди може да намали чувствителността на тялото към тях (развитие на толеранс) и да накара тялото да спре да произвежда тестостерон. Употребяващите вярват, че с прекъсванията ще избегнат страничните ефекти и ще дадат време на хормоналната си система да се възстанови. Освен това употребяващите често комбинират различни видове стероиди с очакването, че това ще увеличи ефективността им.

Няма научни доказателства, че някоя от тези практики намалява вредните медицински последици от тези медикаменти.