BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Няма специална категория хора, които употребяват амфетамини и метамфетамини. Някои употребяват, за да подобрят качеството на нощния си живот, други – за да останат будни с цел да работят или учат. Употребяващите други наркотици също понякога взимат амфетамини като „допълнително вещество“.

Употребата на амфетамини в света на спорта в качеството им на допинг е известна от много години. Поради факта, че амфетамините отдавна са в забранителния лист за спортистите и лесно се откриват в допинг контролите, в последно време с допинг цели се употребяват нови, „дизайнерски“ стимуланти.

В сравнение с Европа, в САЩ, Южна Азия и Австралия употребата на метамфетамини там е много по-разпространена. През последните години България заема челните места по употреба на амфетамини сред учениците в Европа, като разпространението на метамфетамините също се увеличава (2016 г.)

Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, базирана на последното Национално представително проучване сред общото население на възраст 15-64 години в България 2012 г., общо 0,6% от общото население в България са употребили амфетамини през последните 12 месеца (около 30 000 души), а метамфетамини – около 0,2% (около 10 000 души). През последните 30 дни са употребили амфетамини около 0,3 % (около 15 000 души), а метамфетамини – около 0,1% (около 5 000 души).

Последното Национално представително проучване сред учениците в средните училища (9-12 клас, 15-19 г.) в България по отношение на нагласите и употребата на психоактивни вещества е проведено през 2013 г. Съгласно данните от него амфетамините са сред най-популярните стимуланти в България. Проучването показва, че 6,4% от учениците някога през живота са ги употребявали. 4,2% от учениците са употребили амфетамини през последните 12 месеца.