телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Няма специална категория хора, които употребяват амфетамини и метамфетамини. Някои употребяват, за да подобрят качеството на нощния си живот, други – за да останат будни с цел да работят или учат. Употребяващите други наркотици също понякога взимат амфетамини като „допълнително вещество“.

Употребата на амфетамини в света на спорта в качеството им на допинг е известна от много години. Поради факта, че амфетамините отдавна са в забранителния лист за спортистите и лесно се откриват в допинг контролите, в последно време с допинг цели се употребяват нови, „дизайнерски“ стимуланти.

В сравнение с Европа, в САЩ, Южна Азия и Австралия употребата на метамфетамини там е много по-разпространена. През последните години България заема челните места по употреба на амфетамини сред учениците в Европа, като разпространението на метамфетамините също се увеличава.

Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, базирана на Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред младите хора на възраст 20-34 години в България от 2017 г., 4,3% от младото население е употребявало амфетамини някога през живота си, а метамфетамини - 2,5%. През последните 12 месеца са употребявали амфетамини 2,4% от младите хора, а метамфетамини – 1,2%. През последните 30 дни са употребявали амфетамини 1,1% от младите.

Според Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в България, проведено през 2017 г., 4,9% от учениците някога през живота са употребявали амфетамини, а метамфетамини - 3,5%. През последните 12 месеца 4,1% от учениците са употребявали амфетамини. През последните 30 дни преди провеждане на проучването 2,6% от учениците са употребявали амфетамини, а 2,0% - метамфетамини.

В края на 2018 г. е проведено Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред студентите в България, което показва, че някога през живота си са употребявали амфетамини 4,8% от студентите, а метамфетамини - 2,7%. През последните 12 месеца амфетамини са употребявали 2,1%, а през последните 30 дни - 0,6% от студентите.