телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Злоупотребата с канабис е свързана с риск от развитие от психоза

Злоупотребата с канабис е свързана с риск от развитие от психоза

Рискът от развитие на психоза е над три пъти по-висок за тези, които злоупотребяват с канабис, показват резултатите от ново изследване с близнаци.

Изследователите от норвежкия Институт за обществено здраве (NIPH) заедно с Virginia Commonwealth University (САЩ) са проучили връзката между канабиса и психозата, използвайки психиатрични интервюта с норвежки близнаци. Интервютата разкриват дали близнаците са имали симптоми на психоза и злоупотреба с канабис.

„Предишно изследване е показало, че пациенти с психотични разстройства употребяват канабис по-често, отколкото общата популация. Но изследването е било раздвоено по въпроса дали употребата на канабис е била причината за психотичните разстройства“, казва Рагнар Несваг, старши изследовател в NIPH и главен автор на проучването.

Генетични фактори влияят едновременно на злоупотребата с канабис и психозата и същите гени могат да доведат до повишен риск и за двата проблема.

„Относителната значимост на гените в причините за едно заболяване е известна като наследственост и ние знаем от предишни проучвания в NIPH, че злоупотребата с канабис често се унаследява“, обяснява Ейвинд Истром, старши изследовател в NIPH.

„За да можем да определим дали злоупотребата с канабис може да доведе до психоза, е важно да отчетем генетичния риск“, добавя той.

По тази причина изследователите тествали двете хипотези – че употребата на канабис причинява психотични симптоми и че психотичните симптоми водят до злоупотреба с канабис.

Злоупотребата увеличава риска три и половина пъти

Хипотезата, която най-добре съответствала на данните, била, че злоупотребата с канабис е причинила психотичните симптоми. В една двойка близнаци близнакът със симптоми на злоупотреба с канабис бил в 3,5 пъти по-голям риск от развитие на психоза в сравнение с близнака, който нямал симптоми на злоупотреба с канабис.

„Нашите анализи показват значима връзка между злоупотребата с канабис и симптомите на психоза сред общата популация. Ние тествахме и хипотезата, че симптомите на психоза са причина за злоупотреба с канабис, но тази хипотеза не съответстваше добре на данните. Следователно изглежда, че злоупотребата с канабис може да бъде причина за психоза“, казва Истром.

Високата наследственост е потвърдена

Предишни проучвания са показали, че злоупотребата с канабис е с голяма унаследяемост, което е потвърдено и в това изследване. 88% от причините, поради които някои хора злоупотребяват с канабис, а други – не, могат да се отдадат на рисковите гени, които някои хора имат.

Въпреки това изследователите са открили, че обичайният генетичен риск не може да обясни изцяло връзката с психотичните симптоми. Дори след като генетичният риск и рискът от средата, в която е израснало детето, са били взети предвид, хората, злоупотребяващи с канабис, все още били в неколкократно по-голям риск от развитие на психотични симптоми.

Несваг казва, че психозата е свързана с високи разходи за обществото. Тези открития трябва да се вземат предвид, когато се прави оценка за цената на политиките за улесняване на достъпа до канабис като декриминализацията или легализацията.

Източник: http://www.news-medical.net/news/20161108/Cannabis-abuse-linked-to-risk-of-developing-psychosis.aspx