Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство

Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство

Отдел "Зависимости" на Националния център по обществено здраве и анализи представя българския превод на "Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство" - публикация на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Ръководството обединява две важни сфери на работата на EMCDDA по отношение на общественото здраве: преглед на доказателствата и на най-добрите практики, успоредно с информацията за картината в Европа, получена от техните системи за наблюдение.

Можете да изтеглите публикацията оттук.