Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

COVID-19 и зависимост – какви са рисковете?

COVID-19 и зависимост – какви са рисковете?

Във връзка с извънредното положение в България публикуваме част от блог статия на д-р Нора Волков, директор на Националния институт по злоупотреба с вещества в САЩ, относно рисковете на COVID-19 за хора, които употребяват психоактивни вещества.

С увеличаването на броя заразени с корона вирус, трябва да се има предвид възможността епидемията да засегне особено силно хора страдащи от зависимост. Тъй като вирусът атакува белите дробове, може да е особено голяма заплаха за тези, които пушат тютюн или марихуана или употребяват електронни цигари. Тези със зависимост към опиоиди или метамфетамин също може да са уязвими поради ефектите на тези вещества върху дихателната система. В допълнение към това хората със зависимост са в по-голям риск да останат без дом или да бъдат в затвор в сравнение с общата популация и тези обстоятелства създават допълнителни предизвикателства по отношение на предаването на вируса. Всички тези възможности трябва да са във фокуса на вниманието в опитите да бъде по-добре разбрана заплахата.

За момента изглежда, че смъртните случаи са концентрирани сред по-възрастни хора и хора с проблеми със здравето като диабет, рак и болести на дихателната система. Следователно е разумно да се очаква, че нарушените функции на белите дробове във връзка с пушене могат да повишат риска от сериозни усложнения при заразяване с COVID-19.

Заболявания като хронична обструктивна болест на белите дробове, сърдечно-съдови заболявания и други респираторни болести влошават прогнозата на пациенти с други корона вируси, които засягат дихателната система като тези, предизвикващи SARS и MERS. Според данни на китайския Център за контрол на болестите и превенция смъртността е 6,3% за хора с хронични белодробни болести в сравнение с 2,3% за цялата популация. В Китай 52,9% от мъжете пушат, докато само 2,4% от жените го правят. Допълнителни анализи ще покажат дали тази разлика допинася за по-висока смъртност при заразяване с вируса сред мъжете. Данните са предварителни, но подчертават нуждата от проучване на ролята на болести и други фактори за податливостта към COVID-19 и клиничния курс на заболяването.

Електронните цигари могат също да засегнат здравето на белите дробове. Все още не е ясно дали употребата им може да доведе до хронична обструктивна болест на белите дробове, но има доказателства, че изгалането на еарозоли в електронните цигари вреди на клетките на белите дробове и намалява способността за отговор на инфекция.

Хората, които употребяват високи дози опиоиди по медицински причини или имат зависимост, са изправени пред други предизвикателства пред здравето на дихателната им система. Тъй като опиоидите въздействат на мозъчния ствол и по този начин забавят дишането, употребата им не само създава риск от фатална свръхдоза, но може да предизвика и вредно намаляване на количеството кислород в кръвта (хипоксемия). Липсата на кислород е особено урвеждаща за мозъка – мозъчните клетки могат да понесат кратки периоди на малко количество кислород, но се увреждат при по-продължителни такива. Вече е известно, че хроничната обструктивна болест на белите дробове повишава смъртността поради свръхдоза сред употребяващите опиоиди. Поради това намаленият капацитет на белите дробове при инфекция с COVID-19 може да застраши тази група хора по подобен начин.

Употребата на метамфетамин също повишава риска. Той стеснва кръвоносните съдове, което е едно от свойствата, които допринасят за увреждане на белите дробове и пулмонарна хипертензия при употребяващи. Това също трябва да се има предвид при лечението на хора с COVID-19.

Други рискове за зависимите включват намален достъп до здравни грижи, трудности с осигуяване на постоянно жилище и по-висока вероятност да излежават присъда в затвор. Намаленият достъп до здравни грижи повишава риска от множество заболявания, но ако болниците и лекарите са претоварени, е вероятно зависимите да бъдат още по-затруднени да получат нужната помощ поради стигмата. Бездомието или затворите могат да изложат хората на близък контакт с други, които също са в по-висок риск от инфекции. Доброволното поставяне под каранина и други мерки за общественото здраве могат да нарушат достъпа до услуги за обмен на спринцовки и игли, лекарства и друга подкрепа, от която се нуждаят зависимите.

Все още има сравнително малко информация за COVID-19 и още по-малко за случаите, в които инфекцията засяга хора със зависимост. Но могат да се направят предположения на базата на минал опит, който показва, че хората с влошено здраве поради пушене или употреба на електронни цигари и хора със зависимост към опиоиди, метамфетамин или канабис и др. вещества, могат да са в повишен риск от COVID-19 и по-сериозни усложнения поради множество физиологични и социални причини.

Оригиналната статия можете да прочетете тук.